A köznevelési intézményekre vonatkozó jogszabályok elérhetősége
 
A Klebersberg Intézményfenntartó Központ elnökének válasza Barlai Róbertné levelére »

17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet A nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról  (Magyar Közlöny, 2013. évi 35. szám, 2013. március 1.) »

16/2013. (II. 28.) EMMI rendelet A tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről (Magyar Közlöny, 2013. évi 34. szám, 2013. február 28.) »

5/2013. (II. 26.) EMMI rendelet  A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről (Magyar közlöny, 2013. évi 32. szám, 2013. február 26.) »

32/2012. EMMI Rendelet - a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról »

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról »

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról »

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről »

2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről »

110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról »

363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról »

48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről »

51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről »

4/2010. (I. 19.) OKM rendelet a pedagógiai szakszolgálatokról (jelenleg még) »

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről »

 A Nemzeti Jogszabálytár oldala keresőopcióval »
Többféle keresési lehetőség a Közadattár weblapján »
Az Emberi Erőforrások Minisztériumának honlapja »

Elérhetőségünk:
Cím: 1039 Budapest Mátyás király út 84. 
Webcím:  http://www.fpf.hu/
E-mail:  barlaine @ fpf.hu